Werkwijze en tarieven

Ben je benieuwd of ik iets voor jou of jullie kan betekenen?
Neem gerust via het contactformulier contact met me op. Ik zal zo snel mogelijk proberen te reageren zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Intakegesprek
Als we samen tot de conclusie zijn gekomen dat ik de juiste coaching en/of begeleiding kan bieden, gaan we kijken naar de hulpvraag. Wanneer het een korte hulpvraag betreft, zal het niet altijd nodig zijn om een uitgebreid intakegesprek in te plannen. Mocht de coaching en/of begeleiding meerdere sessies in beslag nemen, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Voorafgaand aan dit gesprek ontvang je per mail mijn intakeformulier. Dit formulier zal de leidraad van ons gesprek zijn. Het doel van het intakegesprek is om de situatie helder te krijgen en de juiste hulpvraag te formuleren. Indien het nog onduidelijk is wat er precies speelt, starten we het traject en zal gaandeweg de hulpvraag vanzelf helder worden.

Werkwijze
Tijdens de eerste sessies besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Door middel van meerdere werk- en spelvormen zal een ieder zich al snel op zijn of haar gemak voelen.

Ik als coach en begeleider luister, observeer en stel vragen. Zo kan ik zo goed mogelijk inspelen op de behoeften en kunnen we samen tot de ontdekking komen wat de oplossing is voor de moeilijkheden die er op dat moment zijn. Ik ben er van overtuigd dat de oplossing van het probleem of moeilijkheid altijd te vinden is!

Tarieven aanbod voor het kind:
Individuele kindercoaching (sessie 45 minuten): €55
Kindercoaching pakket (intake, 6 sessies & evaluatie): €375
Begeleiding in leren (sessie 30 minuten): €25
Begeleiding in leren (sessie 45 minuten): €37,50
Cito ’training’ (sessie 30 minuten): €25
Cito ’training’ (sessie 45 minuten): €37,50
Onderzoek leerontwikkeling (telefonisch intake, onderzoek & verslaglegging): €75

Tarieven aanbod voor de ouder(s)
Coaching/begeleiding (sessie 30 minuten): €30
Coaching/begeleiding (sessie 60 minuten): €55
(Online) koffiedate (30 minuten): €25

Tarieven aanbod voor de leerkracht/school
Coaching/begeleiding (sessie 30 minuten): €30
Coaching/begeleiding (sessie 60 minuten): €55
School arrangement: op aanvraag

Lets go naar het VO
Digitale cursus: €75

Tarieven algemeen
Oriënterend gesprek: gratis
Intakegesprek (45 minuten): €35
(Tussentijds) evaluatiegesprek (30 minuten): €25
Schriftelijk verslag: €50
Observatie: €50
Schoolgesprek: €35