Werkwijze

Voor een korte kennismaking, kun je altijd telefonisch of per mail contact met me opnemen. Tijdens dit gesprek kun je je vragen kwijt en aangeven waar je voor belt. Daarnaast zal ik vertellen wat ik tijdens de begeleiding doe en wat mijn werkwijze is.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek zullen we kennis met elkaar maken en alles zo goed mogelijk in kaart gaan brengen. Samen zullen we kijken hoe je kind het beste leert en welke aanpak hierbij nodig is.

* Waar loopt je kind tegenaan? Voor welk vak is er ondersteuning nodig?
* Op welke manier leert je kind? Visueel, auditief of misschien wel door te bewegen?
* Zijn er nog andere factoren die meespelen waardoor je kind ondersteuning nodig heeft?
* Is je kind zeker van zichzelf? Of is je kind onzeker geworden doordat het niet goed loopt op school?
* Kan je kind zich goed concentreren op school?
* Kan je kind zelfstandig werken?
Kortom ik kijk naar het totale plaatje en wat je kind helpt om verder te komen.

Werkwijze:
Tijdens de eerste sessies besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Door middel van meerdere werk- en spelvormen zal je kind zich al snel op zijn of haar gemak voelen.

Ik als begeleider doe mee, observeer en luister naar je kind. Zo kan ik zo goed mogelijk inspelen op de behoeften en samen tot de ontdekking komen wat de oplossing is voor de moeilijkheden die er op dat moment zijn. Het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek kan hier ook een  aanvullende bijdrage aan leveren. Het kan zijn dat er een onderliggend probleem is, waardoor het leren stagneert, denk bijvoorbeeld aan een automatiseringsprobleem bij rekenen. Hierdoor stagneert de verdere rekenontwikkeling en zal er op de automatisering ingestoken gaan worden.

Ik streef ernaar om het begeleidingstraject zo kort mogelijk te laten duren. Het kan zijn dat de sessies eerst wekelijks plaatsvinden, en naar gelang het traject vordert de sessies om de week zullen plaatsvinden. Het kan ook zijn dat je kind de leerstof net een keer extra moet oefenen dan een ander kind. Wanneer dit het geval is, zullen we samen kijken naar wat ik hierin voor jullie kan betekenen.

Na ongeveer 3-4 sessies plannen we een evaluatiegesprek om te bespreken hoe het gaat, waar we staan en zullen we het eventuele vervolgtraject bepalen (dit kan ook telefonisch).

Werkvormen:
Werkvormen die ik kan inzetten tijdens de sessies:

  • Methode Kids’ Skills
  • Spelvormen: allerlei reken- en leesspellen
  • Gesprek- en luistertechnieken.
  • Creatieve werkvormen: tekenen, verven, boetseren en allerlei andere creatieve werkvormen.
  • Ontspanningsoefeningen.
  • Mijn ruim 12 jaar ervaring in het (speciaal)basisonderwijs

Tarieven
Intakegesprek: €35
Voortgangsgesprek/evaluatiegesprek: €25
Remedial teaching / bijles (30 minuten): €25
Remedial teaching / bijles (45 minuten): €35
Schriftelijk verslag: €75
Observatie: €55
Schoolgesprek: €35
Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en vrijgesteld van btw.