Werkwijze & tarieven

Voor een korte kennismaking, kun je altijd telefonisch of per mail contact met me opnemen. Tijdens dit gesprek kun je je vragen kwijt en aangeven waar je voor belt. Daarnaast zal ik vertellen wat een kindercoach doet en wat mijn werkwijze is.

Intakegesprek
Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je per mail het intakeformulier. Dit formulier zal de leidraad van ons gesprek zijn. Het doel van het intakegesprek is om de situatie helder te krijgen en een hulpvraag te formuleren. Indien het nog onduidelijk is wat er precies speelt, starten we het traject en zal gaandeweg de hulpvraag vanuit het kind helder worden.

Werkwijze
Tijdens de eerste sessies besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van vertrouwen en veiligheid. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses en de belevingswereld. Door middel van spel, tekenen, knutselen, verhalen of iets anders wat bij het kind past zal hij of zij zich al snel op zijn of haar gemak voelen.

Ik als kindercoach doe mee, observeer en luister naar je kind. Zo kan ik zo goed mogelijk inspelen op de behoeften en samen tot de ontdekking komen wat de oplossing is voor de moeilijkheden die er op dat moment zijn. Ik ben er van overtuigd dat de oplossing van het probleem of moeilijkheid in het kind zelf zit!

Ik streef ernaar om het coachingstraject zo kort mogelijk te laten duren. Te denken valt aan 5-8 sessies van een klein 1 uur. In overleg spreken we de frequentie van de sessies af. Het kan zijn dat de sessies eerst wekelijks plaatsvinden, en naar gelang het traject vordert de sessies om de week zullen plaatsvinden.

Na ongeveer 3-4 sessies plannen we een evaluatiegesprek om te bespreken hoe het gaat, waar we staan en zullen we het eventuele vervolgtraject bepalen (dit kan ook telefonisch).

Werkvormen:
Werkvormen die ik kan inzetten tijdens de sessies:

  • Gesprek- en luistertechnieken.
  • Spelvormen: coachingsspellen, inbeeldingsoefeningen, rollenspellen enz.
  • Creatieve werkvormen: tekenen, verven, boetseren en allerlei andere creatieve werkvormen.
  • Ontspanningsoefeningen.

Tarieven
Oriënterend gesprek: gratis
Intakegesprek (45 minuten): €40
Kindercoaching los (50 minuten): €55
Voortgangsgesprek/evaluatiegesprek (30 minuten): €25
Kindercoaching pakket (intake, 6x consult & evaluatie): €375
Schriftelijk verslag: €60
Observatie: €55
Schoolgesprek: €35
Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en inclusief btw.