Remedial teaching

Remedial teaching is extra didactische hulp aan kinderen die een probleem ervaren bij het leren. Dat kan zijn op gebied van rekenen, technisch- en begrijpend lezen of spelling. Ook bij schrijfproblemen of concentratieproblemen kan een kind gebaat zijn bij remedial teaching. Het doel van remedial teaching is het inhalen of het zo klein mogelijk maken van eventuele leerachterstanden.

Heb je een leerling die meer leerondersteuning nodig heeft dan er binnen de school geboden kan worden? Is er een groepje leerling die extra ondersteuning nodig heeft in het leerproces?

Hierin kan ik jullie ondersteunen. Neem gerust contact met me op en vraag naar de mogelijkheden.