Begeleiding in leren

Ouders en kinderen vanaf ongeveer 4 t/m 12 jaar zijn bij mij van harte welkom!

Ik bied oplossingsgerichte hulp aan kinderen, hun ouders en leerkrachten. Wanneer het leren op school niet zo lekker gaat en je oefent extra thuis, kan het zijn dat het probleem zo is opgelost. Als zo’n periode langer aanhoudt, kan (kortdurende) hulp erg fijn zijn.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Een kind heeft om bepaalde redenen een achterstand in leerstof opgelopen en mist hierdoor vaardigheden om zich verder in de leerstof te ontwikkelen. Door een begeleidingstraject op maat wordt het leren weer leuk. Bij de begeleiding kijk ik naar het totaalbeeld van het kind. Het is van groot belang dat een kind goed in zijn vel zit en zelfvertrouwen heeft bij de dingen die het doet.

Andere leerproblemen zijn blijvend van aard. Dit zijn de leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie, maar ook bijvoorbeeld ADD en ADHD. Ik bied dan ondersteuning door vaardigheden aan te leren en te oefenen, maar ook door het aanbieden van compenserende strategieën.

Elk kind en elke situatie is uniek. Samen proberen we een oplossing te vinden.
De hulpvraag kan o.a. liggen op het gebied van:

Rekenproblemen: automatiseren, omgaan met de getallenlijn, grote keersommen, breuken.
Spellingproblemen: alle letters goed  kunnen schrijven, spellingsregels onthouden en kunnen toepassen.
Technisch lezen:  alle letters vlot en goed benoemen, woorden en zinnen vlot en goed lezen.
Begrijpend lezen: vragen beantwoorden over de tekst, teksten begrijpen, teksten samenvatten.

Hierboven staan enkele voorbeelden. Stel dat je met een andere hulpvraag zit, mag je ook altijd contact met me opnemen. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Het kan zijn dat de hulpvraag te complex is en er hulp nodig is van andere experts. Op zo’n moment zal ik je doorverwijzen naar andere hulpverleners.