Bewegend leren

De wetenschap is het erover eens: voldoende bewegen heeft grote positieve gevolgen voor de ontwikkeling van onze hersenen en is dus onmisbaar in het onderwijs! Een aantal voordelen van bewegend leren zijn:

  • Bewegen is gezond.
  • Door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren kun je je beter concentreren.
  • Bewegen leidt tot betere schoolprestaties.
  • Bewegen heeft bij kinderen een positief effect op het zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociaal gedrag.
  • Bewegen toepassen in je lessen maakt het leren leuker zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.

Automatiseren is een zeer belangrijk aspect in de rekenontwikkeling van onze kinderen. Het is het fundament waarop verder gebouwd gaat worden. In bijna alle rekenlessen komt het automatiseren wel aanbod. Het gehele proces neemt veel tijd in beslag. Veel sommen maken, blijven oefenen en steeds herhalen zijn hierbij erg belangrijk.

Ook het ontwikkelen van goede leesvaardigheden is een zeer belangrijk aspect in de ontwikkeling van ieder kind. Een goede leesvaardigheid is immers het fundament voor een voorspoedige schoolloopbaan en een goed maatschappelijk functioneren. Het blijven oefenen, oftewel ‘leeskilometers’ maken, is nodig om tot een goede leesvaardigheid te komen.

Als je leerstof regelmatig moet aanbieden, hoe kun je er dan voor zorgen dat je lessen aantrekkelijk blijven? Welke werkvormen kun je gebruiken? Hoe kun je je kinderen laten bewegen én laten leren?
Ik ga graag met de leerkracht(en) aan de slag. Neem gerust contact met me op en vraag naar de mogelijkheden.