Onderzoek leerontwikkeling

Ouders en kinderen vanaf ongeveer 4 t/m 12 jaar zijn bij mij van harte welkom!

Soms gaat het leren bij kinderen niet vanzelf. Waar het ene kind de leerstof direct op pikt, heeft het andere kind meer inoefening nodig om de leerstof eigen te maken. Wanneer dit eigen maken van de leerstof meer tijd in beslag neemt, kan het zijn dat een kind op een gegeven moment een achterstand in het leren op loopt.

Wanneer er een achterstand ontstaat wil dat niet zeggen dat het kind op een bepaald vak niets beheerst. Veel vakgebieden bestaan uit meerdere onderdelen en categorieën. Om de juiste leerondersteuning te bieden, is het goed om te weten op welke onderdelen en/of categorieën het kind uitvalt. Wanneer een kind in een hoger leerjaar uitvalt, zou dat goed kunnen komen doordat een onderdeel of categorie uit een eerder leerjaar nog onvoldoende wordt beheerst.

Heeft je zoon of dochter een achterstand in het leren opgelopen en wil je weten waar de knelpunten zitten? Ik kan jullie helpen. Door middel van verschillende soorten onderzoeken (PI dictee, Klepel, Brus, Klein rekenonderzoek) kan ik in kaart brengen waar het kind qua niveau zit, welke onderdelen en/of categorieën voldoende en onvoldoende beheerst zijn en kan ik een plan van aanpak maken om aan deze knelpunten te werken.

Voor vragen neem gerust contact met me op! Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn.