Voor wie?

Ouders en kinderen vanaf ongeveer 4 t/m 14 jaar zijn bij mij van harte welkom!

Ik bied oplossingsgerichte hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Wanneer het leren op school niet zo lekker gaat en je oefent extra thuis, kan het zijn dat het probleem zo is opgelost. Als zo’n periode langer aanhoudt, kan (kortdurende) hulp erg fijn zijn.

Elk kind en elke situatie is uniek. Samen proberen we een oplossing te vinden.
De hulpvraag kan o.a. liggen op het gebied van:

Rekenproblemen: automatiseren, omgaan met de getallenlijn, grote keersommen, breuken.
Spellingproblemen: alle letters goed  kunnen schrijven, spellingsregels onthouden en kunnen toepassen.
Technisch lezen:  alle letters vlot en goed benoemen, woorden en zinnen vlot en goed lezen.
Begrijpend lezen: vragen beantwoorden over de tekst, teksten begrijpen, teksten samenvatten.

Hierboven staan enkele voorbeelden. Stel dat je met een andere hulpvraag zit, mag je ook altijd contact met me opnemen. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Het kan zijn dat de hulpvraag te complex is en er hulp nodig is van andere experts. Op zo’n moment zal ik je doorverwijzen naar andere hulpverleners.