Cito ’training’

Halverwege en aan het eind van het schooljaar worden er door de kinderen in groep 3 t/m groep 8 Cito toetsen gemaakt . Rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling zal worden afgenomen om te kunnen kijken wat de didactische ontwikkelingen van de individuele leerling en de groep zijn.

Een Cito-toets is anders dan een methodetoets. Zo kan het best voorkomen dat een kind op een methodetoets andere resultaten laat zien dan op een Cito-toets. Het grootste verschil tussen de methodetoets en de Cito-toets is dat een methodetoets de beheersing van een kind toetst. Er wordt gecontroleerd hoe goed een kind bepaalde delen van vaardigheden beheerst. Deze vaardigheden zijn de afgelopen weken uitgebreid aan bod geweest in de les. De Cito-toets toetst de algehele vaardigheid van een kind op bijvoorbeeld rekengebied. Deze toets is complexer, wat inhoudt dat het opgaven bevat van verschillende moeilijkheidsgraden. In deze toets staan opgaven waarbij verschillende strategieën moeten worden gebundeld om tot het goede antwoord te komen (opgaven vergelijkbaar met redactiesommen).

Scoort je zoon of dochter op de Cito-toetsen anders dan op de methodetoetsen? Weet hij of zij niet hoe hij of zij de vragen van de Cito’s moet aanpakken? Is er vaak sprake van spanning bij toetsen? Dan kan het helpen om hiermee te oefenen. Door het maken van voorbeeldopgaven volgens een vast stappenplan, zal je zoon of dochter een stuk zelfverzekerder van start gaan!